لحظه های دوستداشتنی

عکسها و یادداشتهای مریم

اینک که برای ما هر امیدی نومیدی مبدل گشته است. خداوندگار را نگر که بجای ما فرشتگان مطرود و دربدر شده دل بمسرتی تازه خوش کردهو بآفریدن آدمی پرداخته و بخاطر وی جهانی تازه آفریده است! 

پس ای امید؛ بدرود باش و ای ترس تو نیز مرا ترک کن و ای پشیمانی از من دوری گزین ! 

در من که سرچشمه ی خوبی خشکیده است تو ای بدی و پلیدی بجای خوبی و خیر جایگزین باش. 

زیرا چون تو با منی قلمرو آفرینش را با یزدان دو بخش خواهم کرد و من بر نیمی از آن فرمانروائی خواهم داشت. 

شاید از آن نیم که خاص پروردگار است بخشی نیز بهره ی من گردد. 

چنانکه خواهد شد و دیری نمی پاید که این جهان نو، و این آدمیان بر تسلط من آگاهی خواهند یافت. 

                               « هیلتون » 

                      منظومه ی چهارم گفتگوی شیطان   

                                                          از بهشت گمشده

نوشته شده در دوشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1389ساعت 01:19 ب.ظ توسط مریم نظرات (1)

Design By : Pars Skin